กระทรวงพาณิชย์ปรับอัตราอากรตอบโต้การอุดหนุนที่จะเก็บกับยางล้อที่ผลิตในประเทศจีน


วอชิงตันกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ปรับลดอัตราอากรตอบโต้การอุดหนุนลงเล็กน้อยที่จะเก็บกับยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กและรถยนต์ส่วนบุคคลจากประเทศจีนในระหว่างปีปฏิทิน 2016

กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ผลสุดท้ายของการทบทวน (administrative review) อัตราภาษีดังกล่าวใน Federal Register ลงวันที่ 25 เมษายน โดย ณ เวลาดังกล่าวอัตราการอุดหนุนที่ตอบโต้ได้ (countervailable subsidy rate) อยู่ที่ร้อยละ 16.37  สำหรับบริษัท Cooper (Kunshan) Tire Co. Ltd., ร้อยละ 15.75 สำหรับบริษัท Qingdao Sentury Tire Co. Ltd. และร้อยละ 16.17 สำหรับบริษัทอื่น ๆ ภายใต้การทบทวนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม บริษัท Cooper ยื่นร้องเรียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่ากระทรวงคำนวณผิดพลาดในเรื่องผลประโยชน์ต่อบริษัท Cooper จากการให้ค่าตอบแทนยางสังเคราะห์และ butadiene น้อยกว่าค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามการประกาศลงวันที่ 17 มิถุนายน แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

ภายใต้การคำนวณใหม่นี้ บริษัท Cooper จะจ่ายอากรตอบโต้การอุดหนุนที่ร้อยละ 15.47 ในขณะที่บริษัทอื่น ๆ จะจ่ายที่ร้อยละ 15.56 โดยอัตราสำหรับบริษัท Senturyยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ  15.75

 

ที่มา https://www.rubbernews.com/government-legal/commerce-adjusts-countervailing-duties-tires-made-china


28/06/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม