จีนเดินหน้าหนุนอุตสาหกรรมยางในมณฑลยูนนาน หวังเพิ่มผลผลิตให้ได้ 6 หมื่นตันปีหน้า


มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลที่ปลูกยางเป็นจำนวนมาก ได้ร่างแผนฉบับพิเศษขึ้นมา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ภายใต้แผนดังกล่าว จะมีการเพิ่มผลผลิตยางธรรมชาติต่อปีให้ได้ถึง 6 หมื่นตัน ภายในปี 2563 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 9 พันล้านหยวน หรือ 1.32 พันล้านดอลลาร์

ภายในช่วงสิ้นปี 2560 พื้นที่ปลูกยางในมณฑลยูนนาน อยู่ที่ 570,000 เฮคตาร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกยางทั้งหมด และสามารถผลิตยางได้ 438,000 ตันต่อปี หรือกว่า 53.8% ของปริมาณทั้งหมดทั่วประเทศ

แผนแม่บทดังกล่าวได้มีการเปิดเผยโดยสำนักงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลยูนนาน เพื่อกระตุ้นภาคการผลิตยาง
ทั้งนี้ บริษัทต่างๆจะสามารรถปลูกยางได้มากขึ้น และโครงสร้างระดับอุตสาหกรรมก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq29/2987931

09/05/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม