กระทรวงพาณิชย์กำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่ร้อยละ 1.45 กับผู้ผลิตยางล้อ OTR ของประเทศจีน


วอชิงตันกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดขั้นสุดท้าย ที่ร้อยละ 1.45 ต่อยางล้อออฟโรดที่นำเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Weihai Zhongwei Rubber Co. Ltd

กระทรวงพาณิชย์ประกาศภาษีดังกล่าวใน Federal Register ลงวันที่ 5 มีนาคม เป็นผลมาจากการทบทวน (administrative review) ในเรื่องการนำเข้ายางล้อ OTR ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2016 และวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2017

หน่วยงานดังกล่าวได้ออกผลการพิจารณาขั้นต้นแก่ Weihai เมื่อ 11 ตุลาคม ตามผลการประกาศชั้นที่สุด โดยได้เชิญภาคีที่สนใจยื่นเสนอความเห็น แต่ไม่มีภาคีใดเสนอความเห็น

โดยแรกเริ่ม บริษัท Weihai Zhongwei Rubber ได้ถูกประเมินอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่ร้อยละ 91.3 ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งถูกปรับลดลงไปที่ร้อยละ 70.55 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2016 หลังจากการทบทวนของหน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม บริษัท Wehai Zhongwei ได้ยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง และได้รับการปรับลดเป็นครั้งที่ 2 ไปที่ร้อยละ 33.58 ในปี ค.ศ. 2017 แต่บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง

บริษัท Wehai Zhongwei Rubber ที่ตั้งในประเทศจีน เป็นผู้ผลิตยางล้อ OTR และยางล้อเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น ยางล้อสำหรับงานหนัก ยางล้อสำหรับงานเหมืองใต้ดิน อุปกรณ์สำหรับขนส่งในท่าเรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง โฟล์คลิฟท์ เป็นต้น โดยทำการตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ Zowin, Haulmax และ SolidTrac ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งยางล้อประเภทอัดลมและยางตัน

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/article/20190306/NEWS/190309962/commerce-sets-antidumping-duty-of-1-45-against-chinese-otr-tire-maker


18/03/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม