ผู้ประกอบการเฮ! คต.เตรียมเลิกมาตรการคุมนำเข้ายางรถใหม่ ให้ใช้เกณฑ์ สมอ. ที่เดียว


กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกประกาศยกเลิกมาตรการจัดระเบียบการนำเข้ายางรถใหม่ เป็นไม่ต้องขอหนังสือรับรองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เดิม หลัง สมอ. เตรียมกำหนดมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับยางรถใหม่ ป้องกันความซ้ำซ้อนและเป็นภาระผู้ประกอบการ คาดบังคับใช้ปลายเดือนม.ค.นี้ พร้อมปรับพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับการนำเข้ารถยนต์ใหม่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555 เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่มีมติให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับยางรถใหม่ 2 ฉบับ เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางรถใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2562 และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายและเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้ายางรถใหม่ดำเนินการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิมต่อไป โดยผู้นำเข้ายังคงต้องขึ้นทะเบียน แสดงเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานประกอบการนำเข้า รวมทั้งต้องรายงานการนำเข้า ซึ่งคาดว่าจะต้องดำเนินการไปจนถึงปลายเดือนมกราคม 2562

นายอดุลย์กล่าวว่า กรมฯ ยังได้กำหนดเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และรหัสสถิติจาก 2012 เป็น 2017 ในระบบการให้บริการออกใบอนุญาต และออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป สำหรับใบอนุญาตการนำเข้า (ข. 2) ให้สอดคล้องกับกรมศุลกากร เพื่อให้การขออนุญาตนำเข้ารถยนต์ (ตามพิกัดฯ 8701 8702 8703 8704 และ 8705) และการดำเนินการพิธีการศุลกากรขาเข้าเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยในเรื่องการให้บริการและการค้าต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2527 4828, 0 2547 4830, 0 2547 4838 และสายด่วน 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th


ที่มา : http://www.dft.go.th/th-th/NewsList/News-DFT/Description-News-DFT/ArticleId/12600


16/01/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม