ตลาดอีลาสโตเมอร์คาดว่าจะมีมูลค่า 90.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023


เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย จากรายงานการวิจัยตลาดล่าสุด โดย IndustryArc เรื่อง ตลาดอีลาสโตเมอร์: แยกตามประเภท (เทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซต อีลาสโตเมอร์) กระบวนการผลิต (การอัดรีด การฉีดขึ้นรูป การเป่าขึ้นรูป การอัด เป็นต้น) การใช้ปลายทาง (ยานยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ รองเท้า เซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ แนวโน้ม (2018-2025)” ("Elastomers Market: By Type (Thermoplastic and Thermoset Elastomers); By Process (Extrusion, Injection Molding, Blow Molding, Compression Molding, Others); By End Use (Automotive, Aerospace, Appliance, Footwear, Photovoltaic, Electrical and Electronics, Others) and Geography - Forecast (2018-2025)") ตลาดคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 5.28% ก่อให้เกิดรายได้ 90.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023 ความปลอดภัยและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ fluoroelastomers จะทำให้มีการใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ซึ่งจะผลักดันการเติบโตของตลาด

เอเชียแปซิฟิกยังคงครองตลาดอีลาสโตเมอร์  การเติบโตดังกล่าวเกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาค โดยมีจีน อินเดีย และไทยที่มีการขยายตัวสูง รองเท้าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในตลาดอีลาโตเมอร์ในเอเชียแปซิฟิก การเปลี่ยนจากอุปกรณ์เชิงกลให้เป็นเครื่องมือไฟฟ้า เช่น เครื่องยนต์และทรานส์ฟอร์เมอร์ในโรงงานจะเพิ่มผลิตภาพและทำให้แม่พิมพ์อีลาสโตเมอร์เติบโต ตลาดอีลาสโตเมอร์ในเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะมีมูลค่า 57.31 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 6.35% มีการคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับอีลาสโตเมอร์ polyurethane (PU) ในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ อีลาสโตเมอร์มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ความเหนียว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น การทนทานต่อการถลอก และการทนทานต่อแรงกระแทก ดังนั้น จึงใช้เพื่อปรับธรรมชาติของวัตถุดิบ ในอเมริกาเหนือและใต้ อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้อีลาสโตเมอร์ในสัดส่วนที่สูง การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเม็กซิโก เพิ่มความต้องการ ethylene propylene elastomer ในภูมิภาค สหรัฐฯ มีส่วนแบ่งสำคัญใน fluorocarbon elastomers จากกิจกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ตามด้วยแคนาดา

หลักเกณฑ์ของ USP ครอบคลุมการเข้ากันได้กับเลือดและของเหลวในร่างกาย/การสัมผัส การทดสอบ USP ออกแบบสำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางชีววิทยาต่อวัสดุโพลิเมอร์ที่ใช้ในภาชนะ มีการแบ่งประเภทของโพลิเมอร์เป็นหกชั้น (class) ขึ้นอยู่กับการใช้งานในการทดสอบทางชีววิทยาของ USP ใดโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละตัวเลขของชั้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก I ถึง IV เป็นการกำหนดให้โพลิเมอร์ต้องผ่านการทดสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละระดับจะเข้มข้นมากกว่าชั้นก่อน   

Underwriters Laboratories เป็นหน่วยงานอิสระไม่แสวงหากำไร ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ที่รับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และทำการทดสอบ ซึ่งการทดสอบทั่วไป ประกอบด้วย การทดสอบการติดไฟ UL-94, VTM และ VW ส่วนการใช้ทั่วไป ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ถือด้วยมือ เป็นต้น ซึ่งการใช้สำหรับการทหารและที่ไม่ใช่การทหารบางประเภท อาจต้องใช้หลักเกณฑ์ของการทหาร เช่น ความเสถียรของรูปทรง และคุณสมบัติของวัสดุ เป็นต้น สำหรับ TPE นั้น การใช้ต้องมีคุณสมบัติทางการทหาร เช่น สายชักตัวอย่างอากาศ สายชนิดอ่อนที่ใช้ในภาคสนาม สายเคเบิลใต้ดิน และสายเคเบิลจากเรือถึงฝั่ง ส่วน CSA เป็นหน่วยงานมาตรฐานหลักของแคนาดา ที่กำหนดหลักเกณฑ์การใช้และวิธีทดสอบในบางผลิตภัณฑ์ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเหมือนหน่วยงาน ASTM, UL, DOT, FDA และ MIL ในสหรัฐฯ

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของชิ้นส่วนยานยนต์น้ำหนักเบากระตุ้นการผลิตอีลาสโตเมอร์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเครื่องยนต์น้ำหนักเบาและประหยัดเชื้อเพลิง ที่มีเสียงเบาลง อีลาสโตเมอร์ใช้แทนโลหะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอนาคต อีลาสโตเมอร์ใช้ในการผลิตโอริง ยาแนว ซึ่งการที่วัสดุดังกล่าวขึ้นรูปได้ง่าย รวมทั้งมีน้ำหนักเบาและมีความคงทน จึงสามารถนำไปใช้ในสาขาที่สำคัญๆ และการใช้แทนวัตถุดิบตั้งต้นจากฟอสซิลด้วยทรัพยากรชีวภาพที่หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ จะทำให้เกิดความยั่งยืน และเป็นปัจจัยที่กระตุ้นความต้องการไนไตรล์ อีลาสโตเมอร์ นอกจากนี้ อีลาสโตเมอร์ยังใช้กับรองเท้าประเภทต่างๆ ตั้งแต่รองเท้ากีฬาจนถึงรองเท้าแฟชั่น

Dow Chemical Company ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องพืช ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเมล็ดพืช/พืช และผลิตภัณฑ์จัดการศัตรูพืชในเมือง อีกทั้งผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น การเคลือบที่ใช้ในสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรม ส่วน Covestro AG ผลิตพลาสติกสมรรถนะสูงและโพลิเมอร์ และทำตลาดผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง สุขภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Huntsman Corporation ป้อนอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง พลังงานและเชื้อเพลิง เป็นต้น 

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27141&date=month

30/01/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม