บริษัท Goodyear และมหาวิทยาลัย Case Western Reserve University เปิดตัวโครงการแข่งขันนวัตกรรม ‘Beyond Tires’


Akron, OH –  บริษัท The Goodyear Tire & Rubber Company ร่วมมือกับ Weatherhead School of Management ของมหาวิทยาลัย Case Western Reserve University ใน Cleveland, OH จัดงาน แข่งขันhackathon เพื่อค้นหาไอเดียนวัตกรรมด้านการเดินทางแห่งอนาคต

            The Goodyear Innovation Challenge เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาธุรกิจและการออกแบบทั่วประเทศร่วมส่งข้อเสนอไอเดียธุรกิจภายในวันที่ 12 ตุลาคมภายใต้หัวข้อ “Goodyear จะทำอะไรนอกเหนือจากยางรถยนต์” โดยผู้ได้รับเลือกจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน ณ Larry Sears and Sally Zlotnick Sears think[box] ซึ่งเป็นศูนย์ระดับโลกด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ข้อเสนอจาก 5 ทีมจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน hackathon ใน Cleaveland ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสที่จะทำไอเดียให้เกิดขึ้นจริงผ่านการสร้างสินค้าหรือบริการต้นแบบและการออกแบบโมเดลธุรกิจ คณะกรรมการจาก Goodyear และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจะทำการตัดสินให้รางวัลอันดับ 1, 2, 3 เพื่อรับเงินรางวัล $5,000, $3,000, และ $2,000 ตามลำดับ

           

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=27164&date

26/09/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม