คณะกรรมการยางและสมาคมผู้ผลิตยางล้อของอินเดียจะร่วมกันกำหนดมาตรฐานคุณภาพ


สมาคมผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ (Automotive Tyre Manufacturers Association หรือ ATMA) และคณะกรรมการยางของอินเดียจะกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตยางล้อคาดหวังจากยางธรรมชาติในประเทศ

Satish Sharma นายกสมาคมของ ATMA เปิดเผยว่า สมาคมฯ จะกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ผู้ผลิตยางล้อจะต้องการในระยะกลางและระยะยาว ระหว่าง 3-10 ปีข้างหน้า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากคณะกรรมการยางและผู้ปลูกยาง

การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในระหว่างการประชุม ผู้ปลูกยางได้สอบถามถึงการที่ผู้ผลิตยางได้ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ แต่อุตสาหรรมยางล้อภายในประเทศยังไม่ได้กำหนดคุณภาพที่คาดหวังจากผู้ปลูกยาง

Sharma กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่จะกำหนดมาตรฐานจะทำให้มีทิศทางที่ชัดเจน ขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งทีมงานขึ้นแล้ว และในอีกสามเดือนข้างหน้า อุตสาหกรรมยางล้อจะแจ้งให้ผู้ปลูกยางทราบถึงมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ

Sharma ยังกล่าวอีกว่า สำนักนายกรัฐมนตรีต้องการศึกษาภาคยางและได้ขอความเห็นของสมาคม ATMA นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องการให้อุตสาหกรรมยางล้อเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาโซนผลิตยางให้มากขึ้น เพราะปัจจุบัน พื้นที่ปลูกยางในภาคดังกล่าวผลิตยางได้น้อยมาก และผู้ปลูกยางไม่ทราบว่าจะนำยางไปขายที่ใด ดังนั้น ATMA จึงได้ตั้งทีมงานที่กำลังศึกษาระบบนิเวศน์ของยางในภูมิภาค และผลการศึกษาจะออกมาในอีกสองสามเดือนข้างหน้า

Sharma เสริมว่า จากนโยบาย มองตะวันออก’ (‘Look East’) ของรัฐบาล ทำให้มีโอกาสที่จะพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับภาคยางในภูมิภาค

ที่มา: https://globalrubbermarkets.com/49878/india-rubber-board-tyre-manufacturers-association-define-quality-standards.html


13/07/2017

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม