ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสนามหญ้าเทียมและเศษยางนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ยึดมาตรฐานความปลอดภัย


    เพื่อให้สนามหญ้าเทียมและวัสดุสำหรับสนามเด็กเล่นมีความปลอดภัย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนามหญ้าเทียมและเศษยางนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่จะร่วมมือกันในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของเล่นด้านโลหะหนักของสมาคมทดสอบและวัสดุอเมริกัน (American Society for Testing and Materials; ASTM) เพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้
    ฉะนั้น จากนี้ไปสนามหญ้าเทียมและวัสดุสำหรับสนามเด็กเล่นที่สมาชิกของ Recycled Rubber Council (RRC), Safe Fields Alliance (SFA) และ Synthetic Turf Council ใช้จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน F3188-16 สำหรับโลหะอันตรายที่สามารถสกัดออกมาได้นอกเหนือจากที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานยุโรปแล้ว
    นาย Steve Bigelow ประธานของ RRC กล่าวว่า “อุตสาหกรรมของเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องความปลอดภัย เสริมการตรวจสอบของรัฐบาลกลาง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้กำหนดนโยบายเชื่อมั่นได้ว่าสนามและสนามเด็กเล่นมีความปลอดภัยพอๆ กับของเล่นที่เด็กๆ เล่น เราจึงได้ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยนี้ด้วยความสมัครใจ นอกจากนี้ เรายังยินดีที่จะได้รับข้อมูลการทดสอบเชิงวิทยาศาสตร์ในด้านความปลอดภัยนี้เพิ่มเติมรวมทั้งร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำตามวัตถุประสงค์ของเราได้อย่างแท้จริง
    นาย Rom Reddy ผู้จัดการบริษัท Sprinturf ที่ร่วมในโครงการกล่าวว่า “การประกาศถึงความตั้งใจร่วมกันของอุตสาหกรรมเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมในเรื่องความปลอดภัยและความโปร่งใส ซึ่งผลการศึกษาเชิงวิชาการที่ผ่านมาโดยผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นว่าเศษยางที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ เราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลดความกังวลในเรื่องนี้ลงได้”
    นาย Daniel Bond ประธานและหัวหน้ากรรมการบริหารของ Synthetic Turf Council กล่าวว่า “การเพิ่มการใช้มาตรฐาน F3188-16 ในอุตสาหกรรมของเราเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะใช้มาตรฐานความปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ของเรา รวมทั้งมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดมากขึ้นเรื่อยๆ

    (ที่มา: http://rubberjournalasia.com, 05/12/2016) 

09/12/2016

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม