ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
ประจำเดือน: กรกฎาคม 2564


ปกติ
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเดือนกรกฎาคม 2564
ความหมายของสัญลักษณ์:
ผิดปกติ
เฝ้าระวัง
ปกติ
หมายเหตุ:
BCI_3 หมายถึงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า)
EX_GLOVE หมายถึงปริมาณการส่งออกถุงมือยาง
INV_2511 หมายถึงดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หมวดยางล้อ
PMI_CHINA หมายถึงดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน
SHIP2511 หมายถึงดัชนีการส่งสินค้า หมวดยางล้อ

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมยางล้อ
ประจำเดือน: พฤศจิกายน 2558

สภาวะปกติ

รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมยางล้อ


ความหมายของสัญลักษณ์:
สภาวะผิดปกติ
สภาวะปกติ
Copyright © 2013 OIE . All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
ติดต่อเรา
Web Managed by Plastics Institute of Thailand