สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Office of Industrial Economics
75/6 Rama VI Road,
Rajathevee, Bangkok, 10400, Thailand
Tel: 0 2202 4383


อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org


Plastics Institute of Thailand
MIDI Building, 86/6 Soi Treemit,
Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel 0 2391 5340-3
Fax 0 712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org


Copyright © 2013 OIE . All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
ติดต่อเรา
Web Managed by Plastics Institute of Thailand