ทูตจีนเจรจาซื้อยางพารา "รัฐมอญ" ป้อน "โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า"


MGR Online - ทูตจีนประจำพม่ารุดเจรจามุขมนตรีรัฐมอญ ขอซื้อยางพาราจำนวนมากจากรัฐมอญส่งเป็นวัตถุดิบหล่อยางรถยนต์ ป้อนให้โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีน
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นายเฉิน ไห่ เอกอัครราชทูตจีนประจำพม่า ได้นำคณะเดินทางไปพบกับ อู อ่องจีเตง มุขมนตรีรัฐมอญ ที่ห้องรับรองสำนักว่าการรัฐมอญ เมืองเมาะละแหม่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาขอซื้อยางพาราจำนวนมากที่ผลิตได้ภายในรัฐมอญ เนื่องจากรัฐมอญถือเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่มีคุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของพม่า
เอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าให้เหตุผลว่า เนื่องจากประเทศจีนมีนโยบายจะขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งขายออกไปทั่วโลก ดังนั้นจึงต้องการวัตถุดิบหลายรายการสำหรับขยายกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีน ซึ่งยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตเป็นยางรถยนต์ จึงจำเป็นต้องหาแหล่งปลูกยางพาราที่มีคุณภาพที่จะนำไปใช้ผลิตเป็นยางให้รถยนต์ไฟฟ้าของจีน
นายเฉิน ไห่ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมอญยังมีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา และโรงงารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลังและบุก เนื่องจากกำลังจะมีการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากถ่านหินขนาดใหญ่ขึ้นภายในพื้นที่รัฐมอญ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีภาคเอกชนจากจีนเข้ามาใช้พื้นที่รัฐมอญสำหรับตั้งโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตรที่นี่ในอนาคต
เมื่อวานนี้ (27 มิ.ย.) เพจข่าว Yarmanya Times รายงานว่า ที่เมืองมุดง รัฐมอญ ฝ่ายวิจัยพืชยืนต้นของบริษัท Rubber Wood ได้นำต้นกล้ายางพาราจำนวนมากมาแจกให้เกษตรกร โดยในงานนี้ อู อ่องจีเตง มุขมนตรีรัฐมอญ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปี 2566-2567 ในรัฐมอญมีพื้นที่สวนยางพารารวมกว่า 5 แสนเอเคอร์ คิดเป็น 30.88% ของพื้นที่ปลูกยางพารารวมทั้งประเทศ สามารถผลิตน้ำยางเข้มข้นได้ 35.15% ของผลผลิตยางพาราของพม่า
นอกจากยางพาราแล้ว รัฐมอญยังเป็นแหล่งผลิตข้าวและเกลือทะเลป้อนความต้องการบริโภคของคนทั้งประเทศ รวมถึงเป็นสินค้าออกที่ส่งขายไปต่างประเทศอีกด้วย
ที่มา https://mgronline.com/indochina/detail/9670000055350


28/06/2024