บริษัท Sumitomo Rubber ศึกษาวิจัยการลดเสียงรบกวนจากยางรถยนต์


บริษัท Sumitomo Rubber Industries กล่าวว่าบริษัทได้พัฒนาเทคนิคใหม่ในการทำนายเสียงรบกวนที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของยางล้อรถยนต์และตัวรถ โดยในการพัฒนาเทคนิคนี้ บริษัทได้ใช้การจำลองการเคลื่อนที่ของยางล้อรถยนต์โดยสมมติว่ายางล้อรถยนต์ของรถกำลังเคลื่อนที่ การใช้เทคนิคใหม่นี้จะทำให้ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์และตัวรถสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของตนได้
การลดเสียงรบกวนในรถยนต์คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารได้ ในขณะเดียวกัน เทคนิคใหม่นี้จะช่วยลดระยะเวลาในการส่งมอบโดยลดเวลาในการพัฒนา และประหยัดทรัพยากรโดยลดการสร้างต้นแบบทางกายภาพ
บริษัทยังกล่าวอีกว่าบริษัทจะใช้กระบวนการนี้เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนายางล้อรถยนต์และตัวรถตามแบบจำลอง และมุ่งหวังที่จะพัฒนายางรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เสียงรบกวนจากถนนที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเร้าจากพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบส่งผ่านไปยังตัวรถผ่านยางล้อรถยนต์ในขณะที่รถกำลังวิ่ง เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่กำหนดความสะดวกสบายของผู้โดยสาร รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะแพร่หลายในอนาคตจะไม่ส่งเสียงเครื่องยนต์ ซึ่งทำให้เสียงบนท้องถนนดังชัดเจนขึ้น ซึ่งหมายความว่าการลดเสียงรบกวนบนท้องถนนมีความสำคัญมากกว่าเดิม
ในอดีตมีการใช้เทคนิคจำลองยางล้อแบบสแตนด์อโลนต่างๆ เพื่อลดเสียงรบกวนบนท้องถนน อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ประสิทธิภาพของการใช้รถร่วมกับยางล้อนั้นทำได้ยาก เนื่องจากเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการทำงานร่วมกันทั้งยางล้อและตัวรถ
ที่มา https://rubberjournalasia.com/sumitomo-rubber-researches-lowering-noise-for-tyres/


17/06/2024