การคาดการณ์ตลาดเครื่องอัดรีดยางทั่วโลกจะอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2032


ขนาดของตลาดเครื่องอัดรีดยางทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 4,021.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2032 ตลาดเครื่องอัดรีดยางมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามที่นักวิเคราะห์ของ FMI ตลาดเครื่องอัดรีดยางทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่า 2,399.5 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่ CAGR ที่ 5.3% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ตาม Future Market Insights
ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ คาดว่าตลาดเครื่องอัดรีดยางจะได้รับแรงผลักดันเนื่องจากมีแรงผลักดันที่สำคัญ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยางใหม่และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการคาดว่าจะเพิ่มความต้องการเครื่องอัดรีดยาง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่กำลังเติบโตในภูมิภาคเกิดใหม่และที่พัฒนาแล้ว และการรับรู้ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสะดวกสบาย คาดว่าจะได้รับแรงผลักดันในอุตสาหกรรมโดยรวมของเครื่องอัดรีดยาง การจัดหายานพาหนะที่ประหยัดเชื้อเพลิงและสมรรถนะสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นความต้องการหลักของผู้บริโภคที่ผู้ผลิตสามารถตอบสนองด้วยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นนวัตกรรมใหม่
คาดว่าจะมีความต้องการเครื่องอัดรีดยางเพิ่มขึ้นจากทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ผลจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกพร้อมกับการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 26.0% ในยุโรป ประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี และรัสเซีย คาดว่าจะเติบโตในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ กฎระเบียบด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางแพร่หลายมากขึ้นในการปูพื้นภายในรถยนต์ทุกประเภท
ตลาดอเมริกาเหนือที่มีส่วนแบ่งตลาด 22.0% และตลาดตะวันออกกลางที่มีส่วนแบ่งตลาด 19.5% มีไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยและมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ ซึ่งจะผลักดันยอดขายเครื่องอัดรีดยางในตลาดโลก
ในอนาคต ผู้คนจะถูกคาดหวังให้สนใจผลิตภัณฑ์ยางที่สวมใส่สบายและลื่นมากขึ้น ซึ่งทำให้ตลาดเครื่องอัดรีดยางมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลาดที่กำลังพัฒนาในภูมิภาค APEJ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ก็จะมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของตลาดเครื่องอัดรีดยาง เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเติบโตในประเทศต่างๆ เช่น อินเดียและจีน ตลาดเครื่องอัดรีดยางจึงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก ผู้ผลิตชั้นนำกำลังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น Japan Steel Works, Ltd.
ที่มา https://rubberworld.com/global-rubber-extruder-market-forecast-at-5-billion-by-2032/


16/05/2024