ชาวสวนยาง คว้าโอกาสขาขึ้น ขอซื้อเครื่องรีด ทำยางแผ่นรมควันขายได้ราคาดี


ชาวสวนยาง คว้าโอกาสขาขึ้น ขอซื้อเครื่องรีด ทำยางแผ่นรมควันขายได้ราคาดี
ชาวสวนยางขานรับราคายางพาราที่สูงขึ้น เสนอขอเงินเซส ซื้อเครื่องรีด เพิ่มสัดส่วนยางแผ่นรวมควัน มากกว่า 10 % ชี้ ได้ราคาสูงกว่ายางทั่วไป ถึง 30 บาท ขณะโรคใบร่วง ทำเกษตรกรปิดกรีดเร็วขึ้น หวังอานิสงส์ขาขึ้นของราคายิงยาวถึงเดือน ส.ค.
ราคายางที่พุ่งขึ้นสูงแตะกิโลกรัม(กก.) 90 บาทเข้าไปแล้วและคาดว่าจะถึง 100 บาท ในไม่ช้านี้ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน คือความต้องการของตลาดขยายตัว จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นในทิศทางบวก อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรปิดหน้ากรีดยาง โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคใต้ ที่เป็นแหล่งปลูกยางมากที่สุดในประเทศ ทำให้น้ำยางออกสู่ตลาดน้อย ดังนั้นแม้ราคายางจะสูงมาก แต่อาจถึงมือเกษตรกรไม่มากนัก
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากยางพาราของไทยมีปัญหาใบร่วงกระจายอยู่ทั้งภาคใต้และตะวันออก ทำให้ปริมาณน้ำยางลดลง และเข้าสู่ช่วงพักหน้ากรีดยางเร็วขึ้น โดยปีนี้เกษตรกรได้ทยอยปิดหน้ากรีดตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา คาดว่าจะเริ่มกรีดยางได้อีกครั้งในเดือน พ.ค.นี้หรือต้องรอให้มีฝน โดยปริมาณฯยางจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ก.ค.- ส.ค. ของทุกปี

ราคายางที่พุ่งขึ้นสูงแตะกิโลกรัม(กก.) 90 บาทเข้าไปแล้วและคาดว่าจะถึง 100 บาท ในไม่ช้านี้ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน คือความต้องการของตลาดขยายตัว จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นในทิศทางบวก อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรปิดหน้ากรีดยาง โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคใต้ ที่เป็นแหล่งปลูกยางมากที่สุดในประเทศ ทำให้น้ำยางออกสู่ตลาดน้อย ดังนั้นแม้ราคายางจะสูงมาก แต่อาจถึงมือเกษตรกรไม่มากนัก

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากยางพาราของไทยมีปัญหาใบร่วงกระจายอยู่ทั้งภาคใต้และตะวันออก ทำให้ปริมาณน้ำยางลดลง และเข้าสู่ช่วงพักหน้ากรีดยางเร็วขึ้น โดยปีนี้เกษตรกรได้ทยอยปิดหน้ากรีดตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา คาดว่าจะเริ่มกรีดยางได้อีกครั้งในเดือน พ.ค.นี้หรือต้องรอให้มีฝน โดยปริมาณฯยางจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ก.ค.- ส.ค. ของทุกปี

ปริมาณน้ำยางที่ออกสู่ตลาดน้อย แต่ความต้องการของตลาดมีมาก ทำให้ราคายางในตลาดปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะแตะหลัก 100 บาทในเร็วๆนี้ แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มที่มียางอยู่ในสต๊อก แต่เกษตรกรก็หวังว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นยาวไปจนกว่าจะสามารถกรีดยางได้อีกครั้ง
แต่ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ราคายางจะเห็นได้ว่า ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นประเภทยางแผ่นรมควัน คิดเป็นสัดส่วนการผลิตโดยรวมเพียง 10 % เท่านั้น โดยมีส่วนต่างกับราคายางประเภทอื่นๆ ถึง กก.ละ 30 บาท ดังนั้นเพื่อปรับเพิ่มมูลค่ายางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ทางสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางฯ จึงเสนอให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ใช้เงินที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากการส่งออกยางพารา (Cess ) หรือเงินเซส สนับสนุนซื้อเครื่องรีดยาง ให้เกษตรกรทั้งภาคใต้ อีสานและตะวันออก ทำยางแผ่นจากปัจจุบันทำยางก้อนถ้วย ที่มีราคาถูกกว่า
“เงินที่จะใช้ ไม่มากอยู่ในเกณฑ์ที่กยท. พอจะจ่ายได้ โดยสามารถสนับสนุนสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ซื้อเครื่องรีดขนาดใหญ่ บริการให้กับสมาชิกและเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง หลังจากรีดยางแล้วเกษตรกรสามารถนำยางกลับไปตากที่บ้านได้ วิธีการนี้จะทำให้ยางขายได้แพงกว่ายางก้อนถ้วยที่นำไปทำยางแท่ง “
รายงานจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งว่า ราคายางปิดตลาดวันที่ 15 มี.ค. 2567 ปิดราคาสูงสุดที่ตลาดนครศรีธรรมราช ประเภทยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่กิโลกรัมละ 92 บาท ยางแผ่นดิบ 82.15 บาท และน้ำยางสด78 บาท
ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1117910


16/03/2024