‘เศรษฐา’ คุย ‘อันวาร์’ สั่งพิจารณาขายยางฯ ให้มาเลย์ อำนวยความสะดวกผ่านแดน


เมื่อเวลา 09.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 4 ชั่วโมง) ณ โรงแรม The Langham นครเมลเบิร์น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือกับดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม (Dato’ Seri Anwar Ibrahim) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โดยบรรยากาศในการหารือเป็นไปอย่างดีมาก นายกรัฐมนตรีได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างดี โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 6 ประเทศ (Six Countries, One Destination) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและฝ่ายมาเลเซียก็ยินดีรับนโยบายนี้ 

ในส่วนของการท่องเที่ยว นายกฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่มีราคาสูง รวมทั้งช่วงเวลา Take off  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ในโอกาสนี้ไทยและมาเลเซียพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการผ่านแดนพร้อมทำให้เกิดเป็นผลรูปธรรมชัดเจน

ฝ่ายมาเลเซียพร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนด้าน food security และอาหารฮาลาลของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นโอกาสทองของไทย

มีโอกาสได้หารือกันในเรื่องเกี่ยวกับ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อความสงบสุข

‘เศรษฐา’ คุย ‘อันวาร์’ สั่งพิจารณาขายยางฯ ให้มาเลย์ อำนวยความสะดวกผ่านแดน

ในโอกาสนี้มาเลเซียได้หยิบยกประเด็นเรื่องยางพารา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ให้หารือ เรื่องการพิจารณาสนับสนุนการขายยางพาราให้แก่มาเลเซีย 

นายกรัฐมนตรีได้แนะนำในมาเลเซียเกี่ยวกับกิจกรรม ITB ที่เบอร์ลินถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้ง MIPIM 2024 ที่เมืองคานส์ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของโลกด้าน Infrastructure และ real estate ถือเป็นโอกาสสำคัญ ให้ไทยนำเสนอ โครงการ Landbridge

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/politics/1116140


05/03/2024