ราคายางจ่อ 90 บาท/กก. แล้ว รอรับข่าวดีขายคาร์บอนเครดิตได้ 4 ตันต่อยาง 1 ไร่


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าพรุ่งนี้ (13 มี.ค. 2557) กยท.จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยจะบรรจุ “ยาง” ให้อยู่ในรายการพืชชนิดที่ 59 ที่จะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ จากเดิมที่ อปก.ไม่ได้จัดยางให้อยู่ใน 58 ชนิด พร้อมทั้งเสนอให้จัดทำระบบมาตรฐานในการคำนวณการลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อจัดทำคาร์บอนเครดิตพืชยางเป็นระบบมาตรฐานร่วมกัน

เพราะเดิมทั้งสองหน่วยงานยังมีชุดความรู้ที่ต่างกัน โดยมีการจัดกลุ่มชนิดพืชแบบโตเร็ว โตช้า อายุสั้น เป็นกลุ่ม ๆ และคำนวณราคาคาร์บอนเครดิตแบบคละ 1 ไร่/1 ตันคาร์บอน ซึ่งแตกต่างกับการเติบโตของยางที่ กยท.คำนวณและได้รับการรับรองจาก อปก.แล้วที่ระดับ 1 ไร่/4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

“หากใช้สูตรแบบคละแบบเดิมของ อปก. ถ้าคำนวณด้วยราคาคาร์บอนเครดิต 200 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ชาวสวนก็จะได้เงินเพียงแค่ 200 บาท แต่หากเป็นสูตรเฉพาะสำหรับพืชยางที่คำนวณ 4 ตันคาร์บอน ชาวสวนที่ปลูกก็ได้จะได้เงิน 800 บาทต่อการปลูกยาง 1 ไร่”

ที่มา https://www.prachachat.net/economy/news-1520328


12/03/2024