EU อนุมัติการร่วมลงทุนของ Pirelli สำหรับโรงงานผลิตยางล้อในซาอุดิอาระเบีย


คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติภายใต้กฎระเบียบการควบรวมกิจการของสหภาพยุโรป ให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนโดย Pirelli Tyre S.p.A. ของอิตาลี และ Public Investment Fund ของซาอุดีอาระเบีย
ข้อตกลงมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายยางล้อในซาอุดีอาระเบียเป็นหลัก โดย Pirelli จะถือหุ้น 25% ในการร่วมทุน
คณะกรรมาธิการสรุปว่าการซื้อกิจการที่เสนอจะไม่ทำให้เกิดความกังวลด้านการแข่งขัน เนื่องจากกิจการร่วมค้าไม่มีกิจกรรมในปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธุรกรรมได้รับการตรวจสอบภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบการควบรวมกิจการที่เรียบง่าย
บริษัทร่วมทุนมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งโรงงานผลิตยางล้อในซาอุดีอาระเบียโดยจะเริ่มได้ภายในปี 2026 โดยโรงงานดังกล่าวจะมีกำลังการผลิต 3.5 ล้านหน่วยต่อปี
ตลาดซาอุดีอาระเบียได้เห็นกิจกรรมอื่น ๆ เช่น Black Arrow และ Kumho Petrochemicals jv ที่กำลังวางแผนที่จะสร้างโรงงานมูลค่า 1.4 พันล้านยูโรใน Yanbu โดยต้องได้รับอนุมัติเพื่อเริ่มการก่อสร้างในปีนี้
ที่มา https://rubberjournalasia.com/eu-approves-pirellis-jv-for-tyre-facility-in-saudi-arabia/


19/02/2024