Toyo Tyres เปิดตัวแนวคิดยางล้อที่ใช้วัสดุที่ยั่งยืน 90%


Toyo Tyres เปิดตัวแนวคิดยางที่ใช้วัสดุที่ยั่งยืน 90% บริษัท Toyo Tyres ของญี่ปุ่นกล่าวว่า บริษัทได้พัฒนาแนวคิดการผลิตยางล้อโดยใช้ส่วนผสมที่มีสัดส่วนของวัสดุที่ยั่งยืน 90% เพื่อก้าวไปสู่การขับเคลื่อนในอนาคตที่มีศักยภาพมากขึ้น จนถึงขณะนี้ อัตราการใช้วัสดุที่ยั่งยืนในยางเส้นหนึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือ 50% ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากยางล้อรุ่น Open Country ที่ใช้ในการแข่งขัน Dakar Rallye ปี 2024 
วัสดุที่ยั่งยืนสามารถแบ่งกว้างๆ ได้เป็น “วัสดุหมุนเวียน” ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ และ “วัสดุรีไซเคิล” ที่นำกลับมาใช้ใหม่จากวัสดุที่มีการใช้งานแล้วในทางใดทางหนึ่ง
ยางล้อแนวคิดนี้ใช้วัสดุหมุนเวียน เช่น ยางบิวทาไดอีนจากชีวมวล ยางสไตรีน-บิวทาไดอีนจากชีวมวล ซิลิกาเถ้าแกลบ น้ำมันจากพืช และเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากชีวภาพ (ประมาณ 60% ของทั้งหมด) และวัสดุรีไซเคิล
บริษัทยังกล่าวอีกว่าบริษัทใช้ยางบิวทาไดอีนที่ได้มาจาก CO2 ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยโทยามะในญี่ปุ่น รวมถึงคาร์บอนแบล็กที่นำกลับมาใช้ใหม่ ลวดบีดรีไซเคิล และสายไฟเหล็กรีไซเคิล (ประมาณ 30% ของทั้งหมด)
เป้าหมายคือการบรรลุอัตราการใช้งานวัสดุที่ยั่งยืนที่ 40% ในปี 2030 และ 100% ในปี 2050 ยางล้อแนวคิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาที่ทำหน้าที่เป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายดังกล่าว
นอกจากนี้ Toyo ยังกล่าวว่ายางล้อรุ่นนี้ยังช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุน ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของยางล้อ และปรับปรุงช่วงการขับขี่ของยานพาหนะไฟฟ้า
นอกจากนี้ยังอ้างว่ายางล้อรุ่นนี้ได้รับเกรดสูงสุดในด้านความต้านทานการหมุนในระบบการติดฉลากยางของญี่ปุ่น
ในอนาคต Toyo Tyres กล่าวเสริมว่า จะพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มเติมไปสู่การใช้งานจริง การพัฒนา และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การตระหนักถึงสังคมการคมนาคมที่ยั่งยืน
ที่มา https://rubberjournalasia.com/toyo-tires-unveils-concept-tyre-containing-90-sustainable-materials/


18/01/2024