Shenma ลงทุนเปิดสายการผลิตในประเทศไทยเพื่อรองรับความต้องการสายไนลอนสำหรับยางล้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น


เพื่อรองรับความต้องการสายไนลอนสำหรับยางล้อรถยนต์สำหรับโรงงานในประเทศไทย Shenma Industry ของจีน ซึ่งมีธุรกิจหลักด้านสายไนลอนสำหรับยางล้อรถยนต์ กำลังจะลงทุนประมาณ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างโรงงานเส้นด้ายไนลอนในประเทศไทย เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศและตอบสนองความต้องการได้ดีขึ้นจากซัพพลายเออร์ยางล้อรถยนต์ในต่างประเทศ
โรงงานดังกล่าวจะตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย และผลิตไนลอนได้ 20 กิโลตันต่อปี บริษัทจะผลิตเส้นด้ายไนลอน 2 ชนิดในระยะแรก โดยมีกำลังการผลิตรวม 10 กิโลตันต่อปี และมีระยะเวลาการก่อสร้าง 15 เดือน
โครงการนี้มีแนวโน้มที่จะนำมาซึ่งรายได้ต่อปี 317 ล้านหยวนและผลกำไร 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณเจ็ดปี บริษัทระบุ โดยอ้างถึงรายงานความเป็นไปได้ของโครงการ
Shenma จะใช้เศษไนลอนจากโรงงานของตนในจีนเป็นวัตถุดิบที่โรงงานในไทย โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ในท้องถิ่นและส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ
โครงการนี้จะช่วยให้ Shenma สามารถหลีกเลี่ยงและแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเผชิญในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่บริษัทระบุ นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับผู้ผลิตยางรถยนต์ในจีนและระดับโลก
Shenma หนึ่งในซัพพลายเออร์เส้นด้ายไนลอนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องชั้นนำของจีน มีกำลังการผลิต 162,000 ตันต่อปี
ลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีชื่อเสียง เช่น Michelin ของฝรั่งเศส, Bridgestone ของญี่ปุ่น และ Goodyear Tyre and Rubber ของสหรัฐอเมริกา
ที่มา https://rubberjournalasia.com/shenma-to-cater-to-nylon-cord-for-tyres-with-facility-in-thailand/


18/01/2024