คาดการณ์ตลาดเครื่องตัดยางล้อทั่วโลกจะอยู่ที่ 17.3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2577


ตลาดเครื่องตัดยางล้อคาดว่าจะมีมูลค่า 1,316.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567 เติบโต CAGR ที่ 2.5% ตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2577 ตามข้อมูลของ Future Market Insights ด้วยการคาดการณ์มูลค่ารวมประมาณ 1,735.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2577 
ขณะนี้ตลาดเครื่องตัดยางกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง โดยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนมากขึ้น ภูมิทัศน์แบบไดนามิกนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการบูรณาการการควบคุมอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ และหลักการอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการตัดยาง
อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สู่ระบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องตัดยางสมัยใหม่ ความยั่งยืนยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในตลาดนี้ โดยเครื่องตัดยางล้อมีบทบาทสำคัญในการรีไซเคิลยางอย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมและรัฐบาลทั่วโลกเริ่มนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น และเครื่องตัดยางก็อยู่ในแนวหน้าของความพยายามในการกำจัดและรีไซเคิลยางอย่างยั่งยืน
ตลาดพบเห็นความต้องการเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการกำจัดยางและการรีไซเคิล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจต่างๆ ตลาดเครื่องตัดยางตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและขับเคลื่อนโดยความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอุตสาหกรรม
โอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ตอกย้ำถึงศักยภาพในการเติบโตระดับโลกของอุตสาหกรรม มีแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับแต่งและการปรับตัวของเครื่องตัดยาง ซึ่งรองรับขนาดและประเภทยางที่หลากหลาย ความต้องการความคล่องตัวนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทางอุตสาหกรรมในการตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติงานที่หลากหลายในภาคส่วนต่างๆ
ประเด็นสำคัญ: มูลค่าตลาดในปี 2566 อยู่ที่ 1,283.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อพิจารณาจากประเภทผู้ใช้ปลายทาง ศูนย์ MRO คาดว่าจะครองส่วนแบ่งตลาด 55% ในปี 2567
สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะลงทะเบียนที่ CAGR 2.1% ภายในปี 2577
ออสเตรเลียมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะมี CAGR ที่ 2.2% ภายในปี 2577
“แนวโน้มที่สำคัญในตลาดเครื่องตัดยางล้อคือการนำระบบควบคุมอัจฉริยะและฟังก์ชันอัตโนมัติมาใช้ โดยควบคุมความก้าวหน้า เช่น ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์” Nikhil Kaitwade รองรองประธานของ Future Market Insights, Inc. ให้ความเห็น
ภูมิทัศน์การแข่งขัน
นวัตกรรมที่ดุเดือดและการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องหมายของแนวการแข่งขันของตลาดเครื่องตัดยาง ผู้เล่นคนสำคัญพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแซงหน้าคู่แข่งด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ
ความมุ่งมั่นทางอุตสาหกรรมต่อความยั่งยืนปรากฏชัดในการพัฒนาเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลยางอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น บริษัทต่างๆ ก็สำรวจตลาดที่ยังไม่ได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคส่วนที่กำลังพัฒนานี้
ที่มา https://rubberworld.com/global-tire-cutting-machine-market-forecast-at-17-3-billion-by-2034/


19/02/2024