อุตสาหกรรมยางพารามาเลเซียต้องการแรงงาน 80,000 คน


รัฐมนตรีกระทรวงการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ Datuk Seri Johari Abdul Ghani กล่าวว่าภาคสวนยางต้องการคนงานประมาณ 80,000 คนเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย
“มีพื้นที่ปลูกยางพาราขนาดเล็กประมาณ 420,000 เฮกตาร์ ซึ่งยังไม่ได้ใช้เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน นี่เป็นปัญหาสำคัญ “คาดว่าพื้นที่หนึ่งเฮกตาร์ครึ่งต้องใช้คนงานหนึ่งคน เราต้องการคนงานประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คน” เขากล่าวในงานแถลงข่าวหลังเข้าร่วมการประชุมกระทรวงเมื่อวานนี้ (5 ม.ค. 67)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม มีรายงานว่า Johari กล่าวว่ามาเลเซียสูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มูลค่า 2.3 พันล้านริงกิต อันเป็นผลมาจากพื้นที่ปลูกยางพาราขนาดเล็กจำนวน 420,000 เฮกตาร์ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้เนื่องจากขาดกำลังคน Johari กล่าวว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางลดลงเนื่องจากปัญหาหลายประการ รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนการผลิตที่สูง และที่ดินขนาดเล็กที่ไม่เอื้ออำนวยทางเศรษฐกิจ
“สถานการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาลไม่ดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบใดๆ” เขากล่าว
ที่มา https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/01/05/johari-ghani-rubber-sector-needs-80000-workers/110721#google_vignette


05/01/2024