กรมวิชาการเกษตรเข้ม ยึดยางก้อนถ้วย 30,000 กิโลกรัม


กรมวิชาการเกษตร สั่งเข้มสารวัตรเกษตรคุมเข้มยางลักลอบ นำผ่าน ผิดกฎหมาย ยึดยางก้อนถ้วย น้ำหนัก 30,000 กิโลกรัม ไว้ตรวจสอบ หลังลักลอบขนผ่านด่านสังขละ กาญจนบุรี
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ด่านตรวจพืชสังขละบุรี ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานความมั่นคง ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่บริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกริก ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นด่านตรวจสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย-เมียนมา ช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าและท่องเที่ยวบ้านพระเจดีย์สามองค์ พบ รถยนต์กระบะขนยางต้องสงสัยกระทำผิดกฎหมาย 3 คัน
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพบว่า มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำผิด ลักลอบการนำเข้ายางพาราจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงยึดหรืออายัดยางก้อนถ้วยเพื่อตรวจสอบ พร้อมขยายผลเพิ่มเติมโดยได้อายัดรถยนต์กระบะขนยางต้องสงสัยกระทำผิดกฎหมายเพิ่มเติมอีก 3 คัน เมื่อวันที่ 26 พ.ย. พบเป็นยางก้อนถ้วย เพื่อตรวจสอบ ผลตรวจสอบที่มาของยางก้อนถ้วยทั้งหมด และทำการสืบสวนทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้จากการตรวจสอบรถยนต์กระบะขนยางก้อนถ้วยต้องสงสัยกระทำผิดกฎหมายทั้ง 6 คันและได้ยึดหรืออายัดยางก้อนถ้วยเพื่อตรวจสอบ มีน้ำหนักโดยประมาณคันละ 5,000 กิโลกรัม รวมน้ำหนักโดยประมาณ 30,000 กิโลกรัม (30 ตัน) จึงได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นพื้นที่ปลูก และ ปริมาณที่ผลิตในพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลในทุกมิติเพื่อหาจุดเชื่อมโยงความผิดตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
“กรมวิชาการเกษตรเตรียมความพร้อมในการควบคุมการป้องกัน การลักลอบการนำเข้ายางธรรมชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการของ สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ”
สำหรับการควบคุมการนำเข้า นำผ่านยางนำผ่าน (TRANSIT) กรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีประกาศ ประกาศกรมวิชาการเกษตร. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า   หรือนำผ่าน. ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม. พ.ศ 2551
ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทย และอุตสหกรรมยางพาราพายในประเทศ หากมีการลักลอบ หรือนำเข้ายางที่มีการปนเปื้อน มีความสกปรก มีความชื้นสูงและไม่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงของโรคแมลงศัตรูพืช มีความเสี่ยงต่อการระบาดในสวนยาง และแปลงเกษตรอื่นๆภายในประเทศไทย  กรมวิชาการเกษตร จำเป็นต้องควบคุมการนำผ่านสินค้ายาง โดยจะต้องขออนุญาตให้นำผ่านจากกรมวิชาการเกษตร โดยจะเป็นกลไกในการตรวจสอบสินค้าร่วมกับศุลกากรในการนำผ่านจากด่านต้นทางไปยังด่านปลายทาง  
ที่มา https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/582414


03/12/2023