รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (กรกฎาคม พ.ศ. 2566)11/09/2023