รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (มิถุนายน พ.ศ. 2566)10/08/2023