คาดการณ์ตลาดยางในอุตสาหกรรมเติบโต CAGR 5.5%


ตลาดอุตสาหกรรมยางทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่า 36.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ CAGR 5.5% ในช่วงคาดการณ์ปี 2023 - 2033 ตามข้อมูลของ Fact.MR

ยางอุตสาหกรรมมีการผสมผสานคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการใช้งานหลายประเภทในอุตสาหกรรมปลายทาง เช่น รถยนต์ การก่อสร้าง และอื่นๆ อุตสาหกรรมยางเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความยืดหยุ่น การคืนรูป และความหดตัวที่ยอดเยี่ยม ทำให้ยางเปลี่ยนรูปและคืนรูปร่างได้ภายใต้แรงกด คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ยางเหมาะสำหรับการซีล การลดแรงสั่นสะเทือน การดูดซับแรงกระแทก และเป็นเกราะป้องกันของเหลว ก๊าซ และการนำไฟฟ้าได้ดี

ยางเป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่คิดค้นสูตรและแปรรูปเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ สามารถขึ้นรูป อัดขึ้นรูป หรือประดิษฐ์เป็นรูปร่าง ขนาด และการกำหนดค่าต่างๆ ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ยางสามารถปรับแต่งให้ทนทานต่ออุณหภูมิ สารเคมี สภาพอากาศ และความเครียดเชิงกล ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากภาคยานยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจากการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์อัตโนมัติ ความต้องการชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ยางล้อรถยนต์ ซีล ท่อ และสายพาน คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเติบโตซึ่งจะช่วยผลักดันตลาดยางในอุตสาหกรรมให้โตตามไปด้วย 

ประเด็นสำคัญจากการศึกษาตลาด

ขนาดตลาดยางในอุตสาหกรรมทั่วโลกที่รายงานโดย Fact.MR ในปี 2022 อยู่ที่ 34.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขนาดตลาดยางในอุตสาหกรรมทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 62.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2033 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ CAGR ที่คาดการณ์ไว้สำหรับตลาดยางอุตสาหกรรมทั่วโลกตั้งแต่ปี 2023 - 2033 จะอยู่ที่ 5.5%

การใช้งานในรถยนต์มีสัดส่วนหลักในอุตสาหกรรมยางเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ยางสังเคราะห์ครองส่วนแบ่งสูงสุดในยางอุตสาหกรรม
“ยางเป็นวัตถุดิบที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมปลายทางที่หลากหลาย ในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ผู้ผลิตกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผสมผสานยางรีไซเคิล ใช้วัสดุชีวภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับแต่งและเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภคไปสู่ความยั่งยืน แนวโน้มนี้จะสอดคล้องกับการเน้นย้ำของอุตสาหกรรมในการลดของเสีย การปล่อยคาร์บอน และการพึ่งพาทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้” นักวิเคราะห์ Fact.MR กล่าว

ผู้ผลิตมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใหม่และปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของตลาด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความทนทาน และฟังก์ชันการทำงาน รวมถึงนวัตกรรมยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน หรือการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับผลิตภัณฑ์ยาง

ที่มา https://rubberworld.com/industrial-rubber-market-forecast-with-a-cagr-of-5-5-percent/


03/08/2023