Nokian Tyres ลงนามในข้อตกลงการวิจัยระดับนานาชาติสำหรับคาร์บอนแบล็คที่นำกลับมาใช้ใหม่


Nokian Tyres ได้ลงนามในข้อตกลงการวิจัยสำหรับโครงการระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของคาร์บอนแบล็ครีไซเคิลจากยางล้อที่หมดอายุการใช้งาน สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถใช้คาร์บอนแบล็ครีไซเคิลในปริมาณที่สูงขึ้นในสารประกอบยาง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตยางล้อรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

คาร์บอนแบล็คถูกใช้เป็นสารเสริมแรงในยางเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น คาร์บอนแบล็ครีไซเคิลสามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนคาร์บอนแบล็คบริสุทธิ์จากฟอสซิลได้บางส่วน

เป้าหมายของโครงการวิจัยคือการปรับปรุงคุณสมบัติของคาร์บอนแบล็คที่นำกลับมาใช้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น บทบาทของ Nokian Tyres ในโครงการคือกำหนดคุณสมบัติเป้าหมายสำหรับคาร์บอนแบล็ครีไซเคิลที่ปรับปรุงแล้ว และทดสอบวัสดุที่ผลิต

“Nokian Tyres ทำงานเกี่ยวกับยางล้อที่ยั่งยืนมากขึ้นมาหลายปี สำหรับบริษัทเราต้องการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนแบล็คที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการได้รับคาร์บอนแบล็ครีไซเคิลที่ได้รับการปรับปรุงปริมาณการใช้งานที่จะช่วยให้สามารถทำการทดสอบในยางล้อรถยนต์ เพื่อเปรียบเทียบกับทั้งคาร์บอนแบล็คบริสุทธิ์และคาร์บอนแบล็ครีไซเคิลปกติได้” Heini Siekkinen ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและความยั่งยืนของ Nokian Tyres กล่าว

Nokian Tyres รวมคาร์บอนแบล็ครีไซเคิลไว้ในสายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในปี 2565 นับเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท นั่นคือการเพิ่มส่วนแบ่งของวัตถุดิบรีไซเคิลและวัตถุดิบหมุนเวียนในยางรถยนต์เป็น 50% ภายในปี 2573

เมื่อแนะนำวัตถุดิบใหม่ในยางล้อ หนึ่งในภารกิจที่เรียกร้องมากที่สุดคือการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการเลือกวัตถุดิบและคุณสมบัติวัตถุดิบ

“การใช้วัตถุดิบใหม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบเพื่อหาส่วนผสมที่ดีที่สุด เนื่องจากวัตถุดิบใหม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสารประกอบได้ รวมถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุหมุนเวียนต้องไม่ทำลายคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของยาง” Siekkinen กล่าว
โครงการพัฒนาระยะเวลาสองปีได้รับการประสานงานโดย Windspace Group A/S และร่วมสนับสนุนโดย Danish Eco-Innovation Program และผู้เข้าร่วมที่นอกเหนือจาก Nokian Tyres ได้แก่ Environmental Waste International, Kiso A/S และ Danish Technological Institute

“การใช้คาร์บอนแบล็ครีไซเคิลอย่างกว้างขวางมากขึ้นในการผลิตยางล้อรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหภาพยุโรป โดยอ้างอิงจากการเพิ่มการนำวัสดุกลับมาใช้ของยางล้อใช้แล้วและการลดการเผาไหม้อีกด้วย” Siekkinen กล่าวสรุป

ที่มา https://rubberworld.com/nokian-tyres-signs-international-research-agreement-for-recycled-carbon-black/


28/06/2023