Apollo Tyres พัฒนายางล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีสัดส่วนของวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 75%


Satish Sharma ประธาน APMEA, Apollo Tyres และ PK Mohamed หัวหน้าที่ปรึกษา R&D, Apollo Tyres  โดยยางล้อ PV ใหม่ 2 รุ่นพัฒนาโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 75% เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตที่ยั่งยืน Apollo Tyres ได้พัฒนายางล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึง 75% ของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนของ Apollo ได้แก่ Apollo Amperion และ Apollo Aspire 4G+ มีส่วนประกอบของส่วนผสมที่หลากหลายในการผลิตยางล้อ รวมถึงวัสดุชีวภาพและวัสดุรีไซเคิล

ยางธรรมชาติแบบยั่งยืนที่ใช้ในยางล้อมาจากซัพพลายเออร์ที่มีพันธะสัญญาสาธารณะต่อแหล่งที่มาของวัสดุ หรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะ ข้อกำหนดเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายยางธรรมชาติที่ยั่งยืนของอพอลโล

ทั้ง Apollo Amperion และ Apollo Aspire 4G+ ผลิตขึ้นที่โรงงานที่รัฐอานธรพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย

PK Mohamed หัวหน้าที่ปรึกษา R&D ของ Apollo Tyres กล่าวว่า “เรามั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยางล้อเหล่านี้ที่พัฒนาโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 75% และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพตามกฎระเบียบอย่างชัดเจน” “ยางล้อที่มีวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับการประเมินสภาพถนนอย่างละเอียดภายใต้สภาพการใช้งานทั่วไป การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับเส้นทางสู่ความยั่งยืนของ Apollo Tyres และเป้าหมายในการบรรลุเป้าหมายวัสดุที่ยั่งยืน 40% ภายในปี 2573 และความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ทีมงานของเรายังคงแสดงนวัตกรรมและความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

ที่มา https://www.tiretechnologyinternational.com/news/new-tires-news/apollo-tyres-develops-passenger-vehicle-tires-with-75-sustainable-materials.html


22/05/2023