รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)13/01/2023