รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (กันยายน พ.ศ. 2565)10/11/2022