Zhongce Rubber ควบรวมกิจการกับ TUTRIC


เทียนจิน ประเทศจีน – Zhongce Rubber Group Co., Ltd. ประกาศว่าจะควบรวม Tianjin United Tyre & Rubber International Co., Ltd (TUTRIC) การทำธุรกรรมมีมูลค่าประมาณ 1.3 พันล้านหยวน (ประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2022 บริษัท Zhongce Rubber (Tianjin) Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นในเทียนจิน โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านหยวน (86.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) สถานที่ที่ลงทะเบียนคือที่ตั้งของ TURIC บริษัทใหม่มีแผนที่จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน Zhongce Rubber เข้าซื้อกิจการ TUTRIC เนื่องจากสายการผลิตยางล้อ โครงสร้างแบบผ้าใบยางล้อขนาดใหญ่ (Bias Off The Road Tireของ TUTRIC และข้อได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง เป็นโรงงานแห่งแรกของ Zhongce ทางตอนเหนือของจีน

TUTRIC เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่รายที่สามารถผลิตยาง OTR และยางพิเศษแบบครบวงจรได้ในประเทศจีน บริษัทมีชื่อเสียงที่ดีในด้านเหล่านี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ Zhongce Rubber จะมีฐาน Zhejiang, ฐาน Tianjin และฐานประเทศไทย ธุรกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเค้าโครงของฐานการผลิตของ Zhongce และใช้ประโยชน์จาก Tianjin Port เพื่อขยายกำลังการผลิต และ TUTRIC สามารถขยายขนาดผลิตภัณฑ์ยางล้อของ Zhongce ตลอดจนช่องทางและลูกค้าได้ ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Zhongce เพิ่มขึ้นอีกด้วย ขั้นตอนต่อไป Zhongce จะวางแผนที่จะผลิตยางล้อ OTR แบบเรเดียลในโรงงานเทียนจิน

ที่มา https://rubberworld.com/zhongce-rubber-merges-with-tutric/


11/03/2022