ยางโยโกฮาม่า ร่วมกับ กยท. จัดงานสัมมนาสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย


โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)     สุราษฎร์ธานี ได้จัดสัมมนาเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราไทยในการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตยางธรรมชาติของตนเอง โดยมีเกษตรกร 50 รายจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงาน โดยมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับปุ๋ยฟรี 250 กก. ที่พัฒนาโดยใช้ความรู้เฉพาะทางของ กยท. การบริจาคปุ๋ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมทุกคน การสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการจัดสัมมนาครั้งแรกในปี 2020

ในเดือนมกราคม 2020 Yokohama Rubber ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กยท. เพื่อร่วมมือกันในความพยายามให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรับรองความโปร่งใสและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ MOU เป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมตาม "นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับยางธรรมชาติที่ยั่งยืน" ของ Yokohama Rubber งานสัมมนาเป็นการดำเนินการล่าสุดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพาราภายใต้บันทึกความเข้าใจ การดำเนินการภายใต้ MOU อีกประการหนึ่งคือโครงการสำรวจสถานที่ซึ่งพยายามวิเคราะห์ปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกยางธรรมชาติต้องเผชิญในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท Y.T.R.C  บริษัทแปรรูปยางธรรมชาติของไทยของ Yokohama Rubber การสำรวจยังคงเป็นความพยายามเริ่มต้นโดย Yokohama Rubber และ YTRC ในเดือนมิถุนายน 2019 และหวังว่าเกษตรกรที่ได้รับปุ๋ยในงานนี้จะได้ร่วมมือในการสำรวจติดตามผลเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพและผลผลิตของยางธรรมชาติ

Yokohama Rubber สมาชิกผู้ก่อตั้ง Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) ได้แก้ไข “นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับยางธรรมชาติที่ยั่งยืน” ในเดือนกันยายน 2021 และกำลังเสริมสร้างความร่วมมือกับกิจกรรม GPSNR โดยงานสัมมนาในประเทศไทยเมื่อไม่นานนี้สะท้อนถึงหลักการของ “การสนับสนุนซัพพลายเออร์ รวมถึงเกษตรกรรายย่อย และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน” ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง Yokohama Rubber จะดำเนินการและประกาศความคิดริเริ่มตามแนวทางการดำเนินการที่กำหนดไว้ในนโยบาย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่รับรองโดยสหประชาชาติ ในส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้ กลุ่มบริษัทจะส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงยางธรรมชาติ โดยจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติ ในประเทศไทยที่ YTRC ดำเนินกิจการโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ กลุ่ม Yokohama Rubber Group ได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของยางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการใช้วนเกษตรอย่างแพร่หลายเพื่อให้เกษตรกรยางธรรมชาติได้รับความปลอดภัย และรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

โครงการ ESG รวมอยู่ในแผน Yokohama Transformation 2023 (YX2023) ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะกลางของ Yokohama Rubber สำหรับปีงบประมาณ 2021-2023 ตั้งอยู่บนแนวคิด "Caring for the Future" ด้วยการใช้ความคิดริเริ่ม ESG ภายใต้แนวคิดนี้ Yokohama Rubber จะพยายามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

ที่มา https://rubberworld.com/yokohama-rubber-and-raot-hold-seminar-event-in-support-of-natural-rubber-farmers-in-thailand/


17/02/2022