ประเทศไทย…..ฐานการผลิตยางล้อเพื่อการส่งออกแห่งใหม่ของจีน


    เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตยางล้อรถยนต์รายใหญ่ของโลก ได้แก่ Bridgestone Michelin Goodyear Hankook Yokohama และอื่นๆ รวมถึงมีโรงงานของผู้ผลิตท้องถิ่นจีนรายใหญ่ คือ บริษัท Zhongce Rubber โดยเฉพาะในเมืองซานตงที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมยางแหล่งใหญ่ เนื่องจากเป็นที่ตั้งสำคัญของคลังสินค้ายาง(Bonded warehouse) และมีค่าแรงถูก โดยในปี 2014 จีนมีปริมาณการผลิตยางล้อทั้งสิ้น 1,114 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นจากปี 2013 ร้อยละ 15.4 และจีนยังเป็นผู้ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีลูกค้าหลักคือ อเมริกา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจีนประสบปัญหา จากการที่อเมริกาใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้ส่งออกยางล้อของจีน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้จีนต้องใช้ฐานการผลิตจากประเทศอื่นเพื่อส่งออก ซึ่งประเทศไทยเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบ คือยางธรรมชาติซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของโลก 
    อย่างไรก็ตาม การที่จีนสนใจที่จะมาตั้งฐานการผลิตยางล้อในไทย มีเหตุผลหลายประการดังนี้


03/12/2015