Schwalbe ขยายโครงการรีไซเคิลยางรถจักรยานในยุโรป


บริษัทยางรถจักรยาน Schwalbe ได้ขยายโครงการรีไซเคิลท่อยางให้กับลูกค้าในฝรั่งเศสและอิตาลี
ยางในจักรยานที่ใช้แล้วสามารถส่งคืนให้กับผู้ค้าปลีกผู้เชี่ยวชาญในประเทศเหล่านั้นได้แล้ว พวกเขาจะรวบรวมและส่งกลับไปยัง Schwalbe  และถูกรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการดีวัลคาไนเซชันที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท และใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
Schwalbe กล่าวว่ายางในมาตรฐานมีวัตถุดิบรีไซเคิลประมาณ 20% อยู่แล้ว บริษัทกล่าวว่ากระบวนการรีไซเคิลช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับการผลิตบิวทิลใหม่ในปริมาณเท่ากัน
นับตั้งแต่เริ่มโครงการรีไซเคิลท่อยางจากรถจักรยานในปี 2015 มีการรีไซเคิลมากกว่า 10 ล้านชิ้น และการเพิ่มฝรั่งเศสและอิตาลีทำให้จำนวนประเทศที่เข้าร่วมเป็น 10 ประเทศ ประเทศอื่นๆ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย สหราชอาณาจักร เบเนลักซ์ สหรัฐอเมริกา ลิกเตนสไตน์ และสวิตเซอร์แลนด์
ที่มา https://www.tiretechnologyinternational.com/news/tire-recycling/schwalbe-extends-bike-tire-recycling-program-in-europe.html


15/03/2024