ASTM International ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับคาร์บอนแบล็คที่นำกลับมาใช้ใหม่


W. Conshohocken, PA - มาตรฐานใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสำหรับคาร์บอนแบล็คที่นำกลับมาใช้ใหม่ (D36) ของ ASTM International ให้การทดสอบที่จะช่วยสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และจัดหาเครื่องมือควบคุมคุณภาพสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้งาน ซึ่งคาร์บอนแบล็คที่นำกลับมาใช้ใหม่ (rCB) เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ทำจากยางล้อรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

มาตรฐานใหม่ (จะเผยแพร่ผ่านเลข D8474 ในเร็ว ๆ นี้) อธิบายถึงการวิเคราะห์ด้วยวิธีเทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริก (TGA) เพื่อกำหนดปริมาณสารอินทรีย์ตกค้าง ปริมาณคาร์บอนคงที่โดยรวม และปริมาณเถ้าในคาร์บอนแบล็คที่นำกลับมาใช้ใหม่ 

“มาตรฐานใหม่จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับการควบคุมคุณภาพ และสามารถใช้สำหรับข้อตกลงการรับซื้อ เอกสารข้อมูลทางเทคนิค และใบรับรองการวิเคราะห์” Pieter ter Haar สมาชิก ASTM จาก Circtec กล่าว “สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้บริโภค”

ความพยายามนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 12 ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน

“มาตรฐานนี้จะปรับปรุงการใช้งานของ rCB” ter Haar กล่าว “คาร์บอนแบล็คที่นำกลับมาใช้ใหม่สามารถเสริมหรือทดแทนคาร์บอนแบล็คแบบเดิมได้ในหลาย ๆ การใช้งาน รวมถึงการผลิตยางล้อใหม่ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น”

ASTM ยินดีมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน ซึ่งเป็นสมาชิกได้ที่ www.astm.org/JOIN

“เรามักจะมองหาข้อมูลทางเทคนิคและความสามารถในการทดสอบสำหรับการพัฒนามาตรฐานใหม่ๆ” Ter Haar กล่าว “เรายังมองหาห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถด้าน TGA เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาค่าความคลาดเคลื่นอหรือความเบี่ยงเบน และความแม่นยำสำหรับมาตรฐานใหม่”

ที่มา https://rubberworld.com/astm-international-announces-new-standard-for-recovered-carbon-black/


06/02/2023