อุตสาหกรรมยางล้อไทย และอินโดนีเซีย


อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์จัดเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ได้จากการนำวัตถุดิบยางแปรรูปขั้นต้นมาผ่านกระบวนการผลิต โดยอุตสาหกรรมยางล้อของไทยถือได้ว่ามีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูงสุดในอาเซียนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมต้นน้ำ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ซึ่งหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต อาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยได้ในอนาคต ดังนั้น การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีในการผลิตยางล้อของไทย การดึงดูดให้ผู้ผลิตยางล้อใหม่ๆ เข้ามาลงทุน รวมถึงส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่จำเป็นและเพียงพอจะทำให้ไทยสามารถรักษาการเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน และก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตและส่งออกล้อยางอันดับต้นของโลกได้


16/09/2015