กิจกรรมเครือข่าย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เครือข่ายฯ จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมบริษัทโยโกฮาม่า ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง