งานวิจัยเครือข่าย

งานวิจัยเครือข่ายฯ ปีที่ 1 มี 2 โครงการ ได้แก่


1. การวิจัยและพัฒนายางล้อตันทนน้ำมันสำหรับรถฟอร์คลิฟท์
   วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาต้นแบบยางล้อตันทนน้ำมันสำหรับใช้งานในสภาวะที่ต้องมีการสัมผัสกับน้ำมัน ...อ่านรายละเอียดงานวิจัยเพิ่มเติม
2. การวิจัยและพัฒนาวิธีวัดความเข้มข้นของน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้และวิธีรักษาสีขาวของไม้ยางพาราโครงการนี้ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย
   2.1 การวิจัยและพัฒนาวิธีการวัดความเข้มข้นของน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้
   วัตถุประสงค์: - เพื่อจัดทำตารางระบุความเข้มข้นของน้ำยาสารประกอบโบรอนในถังเก็บน้ำยาที่สามารถใช้ได้ง่าย สะดวก และแม่นยำ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานไม้ยางพารา
                   - เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบวิธีการวัดและคำนวณหาความเข้มข้นของน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ถูกต้อง และสร้างเป็นมาตรฐานในการทำงานต่อไป
   2.2 การวิจัยและพัฒนาวิธีรักษาสีขาวของไม้ยางพารา
    วัตถุประสงค์: - เพื่อรักษาสีขาวธรรมชาติของไม้ยางพารา
                    - เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต
                    - เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบกรรมวิธีการผลิต และการใช้สารเคมีในการคงสีขาวของไม้ยางพารา
                    - เพื่อเพิ่มมูลค่าของไม้ยางพาราและสร้างมาตรฐานไม้ยางพาราแปรรูปของประเทศไทย

งานวิจัยเครือข่ายฯ ปีที่ 2 มี 1 โครงการ ได้แก่


1. การปรับปรุงคุณภาพยางล้อตันขาว (non-marking solid tire)
    วัตถุประสงค์: - พัฒนาดอกยางให้มีความต้านทานการสึกหรอที่ดีขึ้น
                    - พัฒนายางชั้นกลางสีขาวเพื่อใช้แทนยางชั้นกลางสีดำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
                    - ปรับปรุงคุณภาพด้านความทนทานต่อการใช้งานของยางล้อตันขาว อ่านรายละเอียดงานวิจัยเพิ่มเติม

งานวิจัยเครือข่ายฯ ปีที่ 3 มี 1 โครงการ ได้แก่

1. การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบความบกพร่องของเส้นด้ายยางยืดแบบอัตโนมัติ
   วัตถุประสงค์: - พัฒนาอุปกรณ์เชิงกลสำหรับตรวจจับความบกพร่องของเส้นด้ายยางยืดแบบอัตโนมัติแทนการใช้แรงงานคน