ทรานซิสเตอร์ยางมีทนทานสูงเหมาะสำหรับเสื้อผ้าอัจฉริยะ
Tokyo, Japan - Nikkei Technology รายงานว่า สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST) ได้พัฒนาทรานซิสเตอร์ที่มีความอ่อนนุ่มและแข็งแรงคล้ายกับเสื้อผ้า โดยองค์ประกอบส่วนมากทำจากยางหรือเจลที่สามารถโค้งงอได้ ทรานซิสเตอร์ดังกล่าวมีความทนต่อแรงดึงสูงและทนต่อการหักงอและการดึงยืดสูง แม้ว่าจะลองทดสอบโดยการเหยียบด้วยรองเท้าส้นสูงหรือนำไปซักล้างก็ไม่เกิดการแตกหักเสียหาย สมบัติของทรานซิสเตอร์เปลี่ยนแปลงน้อยมากหลังจากทำการยืดทรานซิสเตอร์ซ้ำๆ ประมาณ 1,000 ครั้งเพื่อเพิ่มความยาวอีก 40-50% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทนทานต่อการหักงอและการบิด "ทรานซิสเตอร์นี้ยังสามารถทำงานได้แม้ว่าจะมีการพับหักงอด้วยมือ" Atsuko Sekiguchi หนึ่งในนักวิจัยที่พัฒนาทรานซิสเตอร์และนักวิจัยอาวุโสทีม CNT Application ของศูนย์วิจัยนาโนทิวบ์ AIST กล่าว เมื่อทรานซิสเตอร์ถูกเหยียบด้วยรองเท้าส้นสูงจะมีแรงดันประมาณ 25 kgf/cm2 (ประมาณ 245 N/cm2) กระทำต่อมัน ซึ่งมันมีความแข็งแรงมากกว่าการให้แรงดันในยางล้อรถยนต์ถึง 70% โดยที่ทรานซิสเตอร์นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมบัติไปมาก จากข้อดีของทรานซิสเตอร์นี้ ทำให้ AIST คาดว่าจะใช้เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆ (ที่มีพื้นที่กว้าง) ในการติดกับร่างกายและเสื้อผ้า AIST กล่าว
 
ที่มา: http://www.rubberworld.com/ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2558