คลินิกยาง

 • ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
 • วิธีส่งคำปรึกษา
  - ทางโทรศัพท์:02-441-9816-20 ต่อ 1115 หรือ 02-441-0511
    หรือ โทรสาร: 02-441-9378
  - E-mail:info@rubbercenter.org
  - กรณีถ้าต้องการพบผู้เชี่ยวชาญโดยตรง กรุณาโทรมานัดหมายล่วงหน้า
  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา
 •  

  ผู้ประสานงานคลินิกยาง: คุณทิพวรรณ/อุบล