ผลสำรวจจากแบบสอบถาม


ผลสำรวจ ข้อมูลประเภทใดมีประโยชน์กับท่านมากที่สุด
ผลโหวตทั้งหมด: 1102 คะแนน จากทั้งหมด: 396 คน


ข้อมูลผู้ประกอบการ  164 - 15%
การผลิต-การจำหน่าย  171 - 16%
สถิตินำเข้า-ส่งออก  212 - 19%
ราคายาง  143 - 13%
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  148 - 13%
บทความ/ข้อมูล  143 - 13%
ข่าวสารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  121 - 11%สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม