ผลสำรวจจากแบบสอบถาม


ผลสำรวจ ข้อมูลประเภทใดมีประโยชน์กับท่านมากที่สุด
ผลโหวตทั้งหมด: 1161 คะแนน จากทั้งหมด: 413 คน


ข้อมูลผู้ประกอบการ  169 - 15%
การผลิต-การจำหน่าย  180 - 16%
สถิตินำเข้า-ส่งออก  224 - 19%
ราคายาง  145 - 12%
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  160 - 14%
บทความ/ข้อมูล  152 - 13%
ข่าวสารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  131 - 11%สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม