ผลสำรวจจากแบบสอบถาม


ผลสำรวจ ข้อมูลประเภทใดมีประโยชน์กับท่านมากที่สุด
ผลโหวตทั้งหมด: 1590 คะแนน จากทั้งหมด: 536 คน


ข้อมูลผู้ประกอบการ  217 - 14%
การผลิต-การจำหน่าย  233 - 15%
สถิตินำเข้า-ส่งออก  288 - 18%
ราคายาง  208 - 13%
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  241 - 15%
บทความ/ข้อมูล  213 - 13%
ข่าวสารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  190 - 12%สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม