กยท.มั่นใจ ราคายางพารามีเสถียรภาพ หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น


การยางแห่งประเทศไทย มั่นใจ ราคายางพารามีเสถียรภาพดีขึ้น หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการเพิ่ม

จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ยางพาราในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงมือยาง ยานยนต์ ที่เริ่มฟื้นตัวจึงจะส่งผลให้ราคายางพารา ทั้งในตลาดล่วงหน้าและตลาดภายในประเทศ ปี 2566 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2565

แม้ว่าหลายประเทศจะขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น เช่นประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ก็ตาม แต่คาดว่าผลผลิตที่จะเริ่มออกมานั้นยังคงน้อยกว่าความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรม

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ราคายางพาราสัปดาห์หลังตรุษจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศจีนได้กลับมาซื้อเพิ่มขึ้น หลังจากชะลอไปก่อนถึงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนจึงมั่นใจว่า ราคายางพาราในปี 2566 จะมีเสถียรภาพมากกว่าปี 2565 จากความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมโควิด-19 ลง ประกอบกับกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลปิดกรีด

นายณกรณ์ กล่าวถึงการกำหนดแนวทางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราว่า มีการหารือกับภาคเอกชน ทั้งผู้แปรรูปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ ทั้งน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นดิบรมควัน และยางก้อนถ้วย ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนั้น กยท. ยังเตรียมเสนอโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงที่ราคายางพาราผันผวน ต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 4 อีกด้วย

ที่มา https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/554096


24/01/2023