Apollo Tyres ร่วมมือกับ Tyromer เพื่อรีไซเคิลวัสดุยางจากยางล้อที่หมดอายุการใช้งาน


Apollo Tyres ได้ร่วมมือกับ Tyromer Inc ซึ่งเป็นผู้นำด้านการลดการสูญเสียยางล้อที่หมดอายุการใช้งานแบบไม่ใช้สารเคมี Tyromer Inc ผ่านทางบริษัทร่วมในอินเดีย Tyromer India LLP มุ่งมั่นที่จะจัดหาวัสดุยางรีไซเคิลที่ผลิตโดยใช้กระบวนการที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ Apollo Tyres

PK Mohamed หัวหน้าที่ปรึกษา R&D ของ Apollo Tyres Ltd ประกาศเป็นพันธมิตรกับ Tyromer โดยกล่าวว่า "การเป็นพันธมิตรกับ Tyromer จะเป็นการก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา และยังช่วยให้เราสามารถยกย่องนโยบาย Extended Producer Responsibility (EPR) ของเราได้ ปัจจุบันการผลิตยางล้อใหม่โดยใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนคือแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบรรลุเป้าหมายตามเศรษฐกิจหมุนเวียน” Apollo Tyres และ Tyromer มีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Dr. Sam Visaisouk ซีอีโอของ Tyromer Inc กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า "เราขอขอบคุณทีมงานของ Apollo Tyres สำหรับการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราในการรีไซเคิลยางล้อโดยตรงสู่ยางล้อ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเศรษฐกิจหมุนเวียนของยางล้อ เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพอากาศ การใช้ยางที่ได้จากการรีไซเคิลยางล้อหลังหมดอายุการใช้งานจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต

ที่มา https://rubberworld.com/apollo-tyres-partners-with-tyromer-for-recycle-rubber-materials/


16/11/2022