รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (กรกฎาคม พ.ศ. 2565)12/09/2022