รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (มิถุนายน พ.ศ. 2565)15/08/2022