รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)11/04/2022