รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (มกราคมพ.ศ. 2565)16/03/2022