สมาคมผู้ผลิตยางล้อและยางพาราแห่งยุโรป ต้อนรับสมาชิกใหม่


คณะกรรมการบริหารของสมาคมผู้ผลิตยางล้อและยางพาราแห่งยุโรป (European Tyre and Rubber Manufactures’ Association) ได้เประขุมและตัดสินใจเมื่อวานนี้ที่จะต้อนรับบริษัท Nexen Tire Europe รวมทั้งสมาคมผู้ผลิตยางล้อของสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย ในปี 2022 โดยต่อไป ETRMA จะมีตัวแทนจาก 15 ผู้ผลิตยางล้อระดับโลกและ 11 สมาคมของสาขานี้ในระดับประเทศ

คณะกรรมการยังได้หารือและยืนยันถึงคำมั่นสัญญาที่มีอย่างมั่นคงต่อเป้าหมายเชิงนโยบายของ EU ในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของยุโรปซึ่งมุ่งไปสู่การบรรลุความพยายามในเรื่อง Green deal ยุโรปดิจิทัล และถนนปลอดภัย
ETRMA มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเดินหน้าร่วมมือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในเรื่องประเด็นสำคัญทางนโยบายเพื่อจะส่งมอบการเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้วยดิจิทัล 

คณะกรรมการเน้นย้ำถึงความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมและทั้งห่วงโซ่อุปทานที่จะต้องได้รับการสนับสนุนโดยกรอบด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม ในขณะที่ยังส่งเสริมการพูดคุยและความร่วมมือกับสถาบันในยุโรปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งมอบประเด็นที่ EU ให้ความสำคัญและเกิดอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้มากยิ่งขึ้นในยุโรป

“อุตสาหกรรมยางล้อของยุโรปเป็นผู้นำระดับโลกในด้านสมรรถนะ นวัตกรรม และการวิจัยด้านยางล้อ ซึ่งได้รับการส่งเสริมอย่างยั่งยืนด้วยกรอบการทำงานด้านกฎระเบียบที่เฉพาะตัว (การกำหนดค่าต่ำสุด การระบุฉลาก ...)” คุณ Annunziato ประธานของ ETRMA กล่าว “ตามที่พวกเราได้แจ้งในการประชุมกับกรรมาธิการ Thierry Breton พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเพื่อยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาเรื่องการสึกของยางล้อ และเดินหน้าพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน โดยที่มีส่วนร่วมกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น”

คุณ Cinaralp เลขาธิการของ ETRMA เน้นย้ำว่า “ปีนี้ สมาคมของพวกเราจะต้อนรับสมาชิกใหม่ คือ บริษัท Nexen Tire Europe รวมทั้งสมาคมผู้ผลิตยางล้อของสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย จำนวนสมาชิกกำลังเติบโตขึ้น และเมื่อร่วมกัน พวกเราสามารถผนึกพลังกันอย่างแข็งแกร่งเพื่อจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปสู่การเป็นยุโรปที่ปลอดภัยขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ที่มา  https://globalrubbermarkets.com/282940/european-tyre-rubber-manufacturers-association-welcomes-new-members.html


18/05/2021