กำหนดวันสิ้นสุดสำหรับการบังคับคดีมาตรการตอบโต้การอุดหนุนต่อการนำเข้าสินค้าจากเวียดนามเลื่อนออกไปจน 30 ตุลาคม


วอชิงตัน, ดีซีกรมการพาณิชย์เลื่อนกำหนดสิ้นสุดการสืนสวนการใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกรณีการนำเข้ายางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กและรถยนต์ส่วนบุคคลจกาเวียดนาม ไปจนถึง 30 ตุลาคม ตามคำร้องของสหภาพ United Steelworkers (USW) ผู้ยื่นขอ

USW ยื่นขอต่อกรมการพาณิชย์ขอยืดเวลาออกไป เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพิ่มเติมที่จะทบทวนการตอบแบบสอบถามแบบเต็มในเบื้องต้น ความคิดเห็นใด ๆ และข้อเท็จจริงแย้งที่ตอบเข้ามา ตามประกาศใน Federal Register ที่ออกโดยสำนักงานการบังคับใช้และการปฏิบัติตามของสำนักการค้าระหว่างประเทศของกรมการพาณิชย์

โดยมีกำหนดสิ้นสุดเดิมคือ 26 สิงหาคม

USW ระบุว่าการขยายเวลาออกไปในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีโปรแกรมจำนวนมากที่อยู่ภายใต้การสืบสวน รวมถึงการสืบสวนกรณีการอุดหนุนจากการลดค่าเงินต่ำกว่าจริง (currency undervaluation subsidy) กรณีแรกของกรมการพาณิชย์ภายใต้กฎใหม่ของกรม

USW ให้เหตุผลว่า การลดค่าเงินด่องเวียดนามต่ำกว่าจริงของรัฐบาลเวียดนามอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นส่วนหนึ่งของการอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต้ตามกฎหมายภายในได้ โดยเมื่อพฤษภาคม ทาง USW ได้ยื่นคำร้องเป็นคดีแรกที่อ้างถึงการอุดหนุนจากการลดค่าเงินต่ำกว่าจริงภายใต้กฎใหม่ของกรมการพาณิชย์ที่ออกเมื่อต้นปีนี้

การประกาศระบุว่า กรมพาณิชย์ไม่พบ “เหตุผลอันจำเป็น” ที่จะต้องปฏิเสธคำร้องและเลื่อนกำหนดวันสิ้นสุดออกไปอีกไม่เกิน 130 วันหลังจากวันที่เริ่มต้นการสืบสวน หรือวันที่ 30 ตุลาคม

การเลื่อนออกไปนี้หมายความว่า กำหนดวันสิ้นสุดสำหรับการตัดสินขั้นสุดท้ายของกรมต่อการสืบสวนมาตรการตอบโต้การอุดหนุนจะอยู่ที่ 75 วันหลังจากวันที่มีการตัดสินเบื้องต้น หรือสัปดาห์ที่สองของมกราคม 2021 ยกเว้นจะมีการเลื่อนออกไปเป็นวันอื่น

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/deadline-ruling-cv-duties-case-vs-vietnam-imports-postponed-til-oct-3004/11/2020