บริษัท Bridgestone ชนะบริษัท New Tyre ของบราซิลในการยื่นฟ้องการละเมิดเครื่องหมายการค้า


บริษัท Bridgestone Corporation (Bridgestone) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่น ได้รับชัยชนะในการยื่นฟ้องการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ (trademark and trade dress infringement) ที่ยื่นฟ้องต่อบริษัทหล่อดอกยางจากบราซิลที่ชื่อว่า New Tyre Remoldadora de Pneus (New Tyre) ในศาลอุทธรณ์ S?o Paulo โดยการบังคับใช้สิทธิครั้งนี้ทำให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยอมรับในเรื่องการละเมิดเครื่องหมายรูปลักษณ์ของยางล้อโดยศาลของประเทศบราซิล

ย้อนกลับไปเมื่อมกราคม 2015 บริษัท Bridgestone ได้ยื่นฟ้องต่อการขายและการผลิตยางล้อของบริษัท New Tyre ที่มีเครื่องหมายการค้า Turanza และลายดอกยางแบบ Turanza ER300 ซึ่งเป็นการละเมิดโดยตั้งใจต่อสิทธิเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของบริษัท Bridgestone ต่อมาศาลอุทธรณ์ S?o Paulo ได้ตัดสินตามคำฟ้องของบริษัท Bridgestone และสั่งให้บริษัท New Tyre ยุติการละเมิดและจ่ายค่าเสียหาย การกำหนดจำนวนค่าเสียหายเพื่อสืบหาตัวเลขที่บริษัท New Tyre ละเมิดได้แล้วเสร็จเมื่อมีนาคม 2020

บริษัท Bridgestone เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงยางสำหรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทางเคมี และอุปกรณ์กีฬา โดยบริษัทเห็นว่าการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก และจะเดินหน้าบังคับใช้สิทธิต่อผู้ละเมิดอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งเจตจำนงดีและคุณค่าของแบรนด์ที่ได้มาอย่างยากลำบากของบริษัท

ที่มา http://rubberjournalasia.com/bridgestone-wins-trademark-infringement-lawsuit-against-brazils-new-tyre/13/10/2020