‘อาเซียน-แคนาดา’ ถกเข้มการเจรจาจัดทำความตกลง ACAFTA คืบหน้าตามเป้าหมาย


'อาเซียน-แคนาดา' ประชุมเจรจาจัดทำความตกลง ACAFTA รอบ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล คืบหน้าตามแผนงานที่ตั้งเป้า เดินหน้าหารือขอบเขตการเจรจา และแลกเปลี่ยนร่างข้อบทความตกลงพื้นฐาน อาทิ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การค้าบริการ และการลงทุน พร้อมเตรียมเจรจารอบต่อไปในปีหน้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนและแคนาดาได้ร่วมประชุมเจรจาเพื่อจัดความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) รอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากที่ได้จัดการประชุมรอบแรกเมื่อต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งจะสรุปผลการเจรจาส่วนใหญ่ให้ได้ภายในปี 2566

นางอรมน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นการเจรจาระดับหัวหน้าคณะผู้แทน เพื่อเจรจาและติดตามความคืบหน้าในภาพรวม และการเจรจากลุ่มย่อยตามประเด็นการค้าที่สำคัญ อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริม MSMEs และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็นการค้าใหม่ๆ ได้แก่ แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการค้าที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมได้หารือเรื่องขอบเขตของการเจรจาแต่ละประเด็น และได้เริ่มแลกเปลี่ยนร่างข้อบทของความตกลงที่จะใช้เป็นพื้นฐานการเจรจากันแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การค้าบริการ บริการโทรคมนาคม และการลงทุน ทั้งนี้ ในปี 2566 อาเซียนและแคนาดาได้กำหนดให้มีการประชุมรอบที่ 3 ในช่วงไตรมาสแรก และวางแผนที่จะจัดให้มีการประชุม 4 รอบ อีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือน (ม.ค. ? ก.ย. 2565) การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 23,246.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 17,667.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 5,578.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกล สิ่งทอ และรองเท้า และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ธัญพืช เครื่องจักรกล เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เนื้อสัตว์ และเครื่องใน

สำหรับในช่วง 10 เดือน (ม.ค. ? ต.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 2,788 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,797.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 18% และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 990.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 37.2% สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว และผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ แผงวงจรไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์

ที่มา https://www.ryt9.com/s/beco/3380044


06/12/2022